Supervision

Jeg er godkendt som supervisor af Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab, og jeg udbyder løbende supervisionsgrupper og individuel supervision til fagpersoner i kommuner og regioner og egen praksis.

Om supervision

Supervision er en proces i en professionel ramme, hvor det forventes, at udbyttet af supervisionen får fagligheden til at vokse og styrker samarbejde og den enkelte medarbejder i opgaveløsningen.

Supervision er en proces, der skaber forandringer hos den enkelte og i fællesskabet. Supervision giver nye faglige refleksioner, handlemuligheder, faglig glæde, eftertænksomhed, perspektiver m.m.

Supervision er en proces, der bevæger sig i forskellige faser, hvor deltagerne bliver inviteret til at deltage og byde ind og hvor supervisor sikrer, at alle er nogenlunde med samme sted hele tiden.

Fælles fokus for supervisor og supervisander er, at gøre indsatsen overfor borgerne bedst mulig, og supervision er et forpligtende rum for alle.

Har du som leder af et team overvejelser om etablering af gruppesupervision for dine ansatte, er du velkommen til at kontakte mig for en indledende og uforpligtende drøftelse.

Aktuelt er jeg supervisor for:

  • Tværfaglige gruppebehandlere i lokalpsykiatrien i Region Syddanmark
  • Gruppebehandlere i ungdomspsykiatrien i Region Midt
  • Psykologer og andre faggrupper i Aalborg Kommune i Center for Mental Sundhed
  • Psykologer i Ungdomscenteret i Aarhus Kommune
  • Psykologer i Center for Voldtægtsofre i Herning
  • Bostøtteteams i Socialpsykiatrien i Hedensted Kommune
  • Individuel supervision for psykologer i egen praksis.

På vej:

  • Supervisionsgruppe for psykologer på vej til specialist.
  • Supervisionsgruppe for psykologer på vej mod autorisation.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os