Supervision

Jeg er godkendt som supervisor af Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab, og jeg udbyder løbende supervisionsgrupper og individuel supervision til fagpersoner i kommuner og regioner og egen praksis.

Casesupervisionsgruppe for psykologer tilbydes

Vil du deltage i en casesupervisionsgruppe for psykologer og tage dine klient/patientforløb til supervision og drage fordel af supervisionsprocesserne i en gruppe med de forskellige perspektiver, der vil opstå til gavn for alles faglighed?

Den faglige referenceramme for supervisionsgruppen vil være pragmatisk og bygger på mentaliseringsbaseret forståelse og praksis med mulighed for at arbejde med både patienten/klientens personlighed og psykologiske/psykiatriske problemstillinger samt de relationelle mønstre, der opstår i behandler-/ den terapeutiske alliance.

Supervisionsgruppe vil have 3-5 deltagere, der mødes 1-2 gange pr. måned onsdag eftermiddage kl. 12.30-16.

Pris 1.800 kr. pr. gang – tilmelding minimum 10 gange.

Deltagelse lever op til autorisationskrav/specialistkrav til gruppesupervision og ekstern supervision.

Ønskes en gruppe for 2 psykologer kan rammen ændres til 40 timer efter nærmere aftale.

Grupper etableres løbende, når der er tilstrækkeligt antal deltagere.

Aktuelt er jeg supervisor for:

  • Tværfaglige gruppebehandlere i lokalpsykiatrien i Region Syddanmark
  • Psykologer i PTSD klinik, Region Midt
  • Individuel supervision for psykologer i egen praksis.

Om supervision

Supervision er en proces i en professionel ramme, hvor det forventes, at udbyttet af supervisionen får fagligheden til at vokse og styrker samarbejde og den enkelte medarbejder i opgaveløsningen.

Supervision er en proces, der skaber forandringer hos den enkelte og i fællesskabet. Supervision giver nye faglige refleksioner, handlemuligheder, faglig glæde, eftertænksomhed, perspektiver m.m.

Supervision er en proces, der bevæger sig i forskellige faser, hvor deltagerne bliver inviteret til at deltage og byde ind og hvor supervisor sikrer, at alle er nogenlunde med samme sted hele tiden.

Fælles fokus for supervisor og supervisander er, at gøre indsatsen overfor borgerne bedst mulig, og supervision er et forpligtende rum for alle.

Har du som leder af et team overvejelser om etablering af gruppesupervision for dine ansatte, er du velkommen til at kontakte mig for en indledende og uforpligtende drøftelse.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os