Specialer

Gruppedynamik og processer
Gruppeterapi og relationer mellem mennesker er et speciale i mit fag og min praksis. Jeg tilbyder derfor både supervision i grupper, undervisning og gruppeterapi i min praksis og hos kommuner og regioner.

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen
At være krænket seksuelt rammer ofte alvorligt hos både børn og voksne, og for langt de fleste ofre for disse forbrydelser sætter det sig dybe spor. De seneste mange år, har dette område været kernen i mit arbejdsliv, da jeg var centerleder af CSM Midt Nord, Center for Seksuelt Misbrugte i Aarhus. Under Socialministeriet stod jeg i spidsen for indsats hos både professionelle og frivillige, psykologer, socialrådgiver.

Jeg er fortsat specialist i senfølger og bidrager til VISO, den Nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation, under Socialstyrelsen, hvor jeg ofte tager ud i landet og bidrager til de komplekse indsatser i kommuner, hos borgere og pårørende. Se her https://socialstyrelsen.dk/viso

Kriseforløb ved seksuelle overgreb i virksomheder, højskoler m.v.

Den aktuelle debat om seksuelle krænkelser i organisationer, medier og politisk har skærpet behovet for at håndtere mange svære situationer og reaktioner. Både når det sker eller hvis ubehagelige episoder fra fortiden dukker op. Det er vigtigt at kunne tale om det for at forebygge efterreaktioner som f.eks. dårlig trivsel, konflikter og sygemelding. Grænseoverskridelser og ubehagelige oplevelser af seksuel karakter hører desværre med til den menneskelige verden. Det vigtige er at de ikke forties og stigmatiserer men kommer ud i lyset, så de kan håndteres hjælpsomt og fornuftigt.

Jeg tilbyder derfor min ekspertise og hjælp til håndtering af den krise og det forløb, der er behov for blandt medarbejdere i virksomheder, hos elever på højskoler og efterskoler, blandt personale og i fritidsorganisationer m.v. Forløbet vil blive formet efter hvad situationen kræver og vil være vejledende og rådgivende omkring krisereaktioner for at etablere forståelse og håndering af reaktioner samt arbejde med grænser og respekt for den enkelte. I forløbet kan indgå krisesamtaler med ofre, forskellige personalegrupper, samtaler med ledere, pårørende med videre.

Narrativ Eksponeringsterapi

NET (Narrativ Eksponeringsterapi) er en effektiv metode til gennemarbejdning af traumer som tilbydes se mere her

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os