Narrativ Eksponeringsterapi

Narrativ Eksponeringsterapi (NET) er en internationalt anerkendt metode til bearbejdning af svære traumer for ofre for tortur, krigstraumer og seksuelle overgreb. Sådanne traumer betyder at hjernens alarmberedskab let aktiveres f.eks. i form af flashbacks med invaderende erindringer og høj angst og undgåelsesadfærd i ellers ufarlige situationer.

Kort fortalt består indledningen af forløbet i to sessioner, hvor der rates for PTSD og forskellige typer af traumer i livshistorien og livslinjen lægges ud for afklaring og valg af traumer og vigtige positive livsbegivenheder til gennemarbejdning. Hovedparten af forløbet består af gennemarbejdning af traumerne og deres “hotspot” med detaljeret og konkret beskrivelse af hændelsesforløbet den gang med tanker, følelser, kropslige reaktioner med adskillelse af fortid og nutid.

I afslutningen af forløbet lægges livslinjen ud igen og den skriftlige bevidning udleveres og underskrives af klient og psykolog. Forløbet rundes af med en opfølgende samtale efter 3-6 måneder for gensidig vurdering af effekten på traumereaktionerne.

Narrativ eksponeringsterapi er en effektiv og forskningsdokumenteret metode til gennemarbejdning af livshistoriens traumatiske betydningsfulde hændelser, så de kan blive integreret i den rolige tænkende del af hjernen og i livshistoriens kronologiske rækkefølge.

Bevidningen/vidnesbyrdet er den skriftlige dokumentation af hændelserne i detaljer, som jeg skriver efter hver gennemarbejdning af traumer på livslinien. Den læses højt til uddybning for detaljer ved den næste NET konsultation man kommer til. Internationalt er der erfaring for at vidnesbyrdet kan indgå som dokumentation i retssager.

Prisen for et NET forløb er kr. 2350 per konsultation.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os