Mentalisering – metode og holdning

Jeg arbejder og er grundlæggende inspireret af mentaliseringsbaseret metode udviklet af Peter Fonagy og Anthony Bateman i London. Mentalisering udbredes stadig til gavn for både private og professionelle. Det er en almen menneskelig teori om sindet, og hvordan vi forstår os selv og andre mennesker.

Mentalisering handler om at have sindet på sinde. At man opøver sin opmærksomhed på egne og andres følelser, tanker, behov og motiver. Livet drejer sig basalt set om at kunne indgå i nære relationer og opleve sig forstået og respekteret samt føle klarere, hvem man selv er, og forstå hvordan “de andre” er.

God mentalisering styrker oplevelsen af mening med livet, og frisætter følelser og protentiale. Det underbygger oplevelsen af, at man har betydning som man er og i kraft at det man gør. Og at man hører til blandt andre mennesker.

Mentalisering integrerer styrkerne ved flere teoretiske og kliniske metoder ud fra en psykodynamisk forståelse, hvor tilknytning, følelseshåndtering og selvets integritet i relationer står som helt centrale begreber.

Metoden er velunderbygget i forskningen.

Vil du læse mere om mentalisering kan du læse her:

https://www.institutformentalisering.dk/om-mentalisering.html

eller her https://www.youtube.com/watch?v=NLT7ieO3hTk

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os