Lone Adamsen

 • Autoriseret psykolog og specialist og supervisor i psykoterapi – godkendt af Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab
 • Diplomeret gruppeanalytiker, Institut for Gruppeanalyse og MBT-Gruppeuddannelse fra Oslo
 • Kognitiv uddannelse ved Tine Falk og Nicole Rosenberg
 • Specialist i senfølger ved VISO, Social- og Boligstyrelsen og medstifter af Center for Senfølger af Seksuelle Overgreb
 • Leder i CSM Midt Nord, Center for Seksuelt Misbrugte 2013-2019.
 • Certificeret underviser og vejleder i Mentaliseringsbaseret Teori og Metode ved Institut for Mentalisering.
 • Samarbejde med Akademi for Mentalisering ved psykiater Morten Kjølbye og psykologspecialist Henning Jordet med egenterapi i MBT grupper for fagpersoner.

Fra ledelse til selvstændig praksis

I foråret 2019 var jeg på en betydningsfuld rejse. Et lederkursus med vandring i Italien med 11 dygtige ledere under ledelse af Lars Kjeldsen. På vandringen tog jeg beslutning om at ændre mit arbejdsliv og blive selvstændig psykolog og konsulent i Aarhus C.

I 2022 etablerede jeg Center for Senfølger af Seksuelle Overgreb, CSSO I/S sammen med psykologerne Mette Worm og Dorthe Kelstrup med en fem-årig kontrakt med VISO, Social- og Boligstyrelsen på senfølgeområdet.

Værdier

Nøgleordene i min virksomhed er høj faglighed, grupper, mentalisering og senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.

Det er afgørende for mig, at mit arbejde er hjælpsomt og brugbart.

Baggrund

Jeg er født i 1966, gift på 27. år, har tre voksne børn og er taknemmelig for livet både privat og professionelt. Jeg er vokset op i Roskilde, har boet 10 år i København og Nordsjælland og flyttede i 1996 til det Midtjyske Søhøjland, hvor jeg stadig bor og dagligt glædes ved natur, hund og høns og er aktiv som amatørmusiker i Aarhus Strygerensemble.

Erhvervserfaring og uddannelser

CENTERLEDER • CSM MIDT NORD, CENTER FOR SEKSUELT MISBRUGTE • 1.6.2013-30.9.2019
Personale-, økonomi- og fagligt ansvarlig som centerleder under Social- og Indenrigsministeriet og Socialstyrelsen. Jeg blev ansat som leder af CSM Midt Nords bestyrelse i foråret 2013, var iværksætter og aktiv psykolog for voksne med senfølger af overgreb indtil oktober ’19.

Det lykkedes at stå i spidsen for opbygningen af en meget velfungerende virksomhed i vækst med et stærkt professionelt team på 14 ansatte og 35 engagerede frivillige. Som led i min stilling indgik jeg i et landsdækkende samarbejde med Socialministeriet, politikere og Socialstyrelsen samt CSM Syd og CSM Øst.

Derudover var en vigtig opgave, at vi etablerede en højt specialiseret enhed af psykologer som senfølgespecialister i VISO, Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation, Socialstyrelsen.

PSYKOLOG • REGION MIDT/AARHUS AMT • 1.6.2004-31.5.2013

 • 9 års arbejde i voksenpsykiatrien som psykolog med tværfaglighed, supervision- og terapeutiske behandlingsopgaver.
 • I 2006 opnået autorisation
 • 2011 specialistuddannelse i psykoterapi, voksne, psykodynamisk. Specialistuddannelse i gruppebehandling og gruppedynamik på Institut for Gruppeanalyse i Aarhus.
 • I 2014 supervisoruddannelse ved Morten Kjølbye, psykiater og Claus Hauggaard, psykolog
 • I 2015/16 uddannet i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi ved Institutt for Mentalisering, Oslo ved prof. Sigmund Karterud

FYSIOTERAPEUT • KØBENHAVNS OG NORDSJÆLLANDS AMT • 1992-96
4 år i psykiatrien med både ældre, unge og voksne.

2 år på Stolpegård, KAS Gentofte hvor opgaven var psykoterapeutisk behandling individuelt og i gruppe.

CAND PSYCH • 2003 • AARHUS UNIVERSITET
Speciale om Ætiologi ved Borderline ud fra mentaliseringsbaseret model.

FYSIOTERAPEUT • JUNI 1992 • FYSIOTERAPEUTSKOLEN I KBH.
Speciale i Psykomotorisk behandling af psykiatriske lidelser.

CERTIFICERINGER

 • Diplomeret gruppeanalytiker i 2006-2010
 • MBT certificeret vejleder, underviser og terapeut i Mentaliseringsbaseret Terapi 2017.
 • Kognitiv uddannelse v. Nicole Rosenberg og Tine Falk 2004-2006
 • 2/3 meritgodkendelse som specialpsykolog i psykiatri ved Region Midt i 2011.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os