Kriseforløb ved seksuelle krænkelser

Kriseforløb tilbydes ved seksuelle overgreb i virksomheder, på højskoler, i foreninger m.v.

Den aktuelle debat om #meetoo og seksuelle krænkelser i organisationer, medier og politik har skærpet behovet for at håndtere mange svære situationer og reaktioner. Både når der sker overgreb nu, eller hvis ubehagelige episoder fra fortiden dukker op.

Det er vigtigt at kunne italesætte seksuelle overgreb og oplevelse af krænkelser for at forebygge efterreaktioner som f.eks. dårlig trivsel, konflikter og sygemelding. Grænseoverskridelser og ubehagelige oplevelser af seksuel karakter hører desværre med til den menneskelige verden. Det vigtige er at de ikke forties og stigmatiserer men kommer frem i lyset, så de kan håndteres hjælpsomt og fornuftigt.

Jeg tilbyder derfor min ekspertise og hjælp til håndtering af den krise og det forløb, der er behov for blandt medarbejdere i virksomheder, hos elever på højskoler, blandt personale og i sportsforeninger m.v.

Forløbet vil blive formet efter, hvad situationen kræver og vil være vejledende og rådgivende for at etablere forståelse og håndering af reaktioner samt arbejde med grænser og respekt for den enkelte og for alle berørte. I forløbet kan indgå krisesamtaler med ofre, personalegrupper, samtaler med ledere, med elever og forældre m.v..

Brug min kontaktformular, hvis vi skal se på muligheder for, at jeg kan hjælpe jer med at forhindre at det løber af sporet og gøre processen overskuelig og hjælpsom for alle involverede parter.

At være krænket seksuelt rammer ofte alvorligt og kritisk hos både børn og voksne, og for langt de fleste ofre for disse forbrydelser sætter det sig dybe spor. De seneste mange år, har dette område været kernen i mit arbejdsliv, da jeg var centerleder af CSM Midt Nord, Center for Seksuelt Misbrugte i Aarhus. Under Socialministeriet stod jeg i CSM Midt Nord i spidsen for indsatser hos både professionelle og frivillige, psykologer, socialrådgiver i mere end seks år.

Jeg er specialist i senfølger af seksuelle overgreb i barndommen i VISO, den Nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation under Socialstyrelsen, hvor jeg tager ud i landet og bidrager til komplekse indsatser i kommuner, hos borgere og pårørende. Se her https://socialstyrelsen.dk/viso

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os