Velkommen

Livet kan være krævende og alvorligt og stille store krav. Det er et faktum, hvad enten det er en belastet opvækst, ensomhed og tab, traumer og ulykker, svær sygdom, eller mislykket kærlighed til de mennesker man har tæt på. Livet er en stræben efter at finde mening og skabe betydning ud fra egne værdier. Og mennesker har brug for håb og for skridt for skridt at finde vej selvom det i perioder er på svære vilkår.

Der kan derfor være mange forskellige grunde til at søge hjælp, og det er gode grunde. Helt centralt er ofte, at man kan plages af ubehagelige følelser og tanker. Der kan være tale om problemer i familien eller i parforholdet, med et dårligt selvværd, angst, skyldfølelse, tomhed eller tristhed. Nogle mennesker er vokset op med vanskelige vilkår som f.eks. overgreb eller mangel på kærlighed, og det kan sætte sig spor i voksenlivet. 

Det kan også være mistrivsel på jobbet. Man kan være overbelastet gennem lang tid med udvikling af stress og dårlig nattesøvn. Eller man kan have behov for sparring til at træffe betydningsfulde valg eller for sparring om, hvordan problemer kan løses så man kan få det bedre.

Når vi mennesker ikke trives i vores forhold til andre mennesker og ikke kan finde mening, så har vi brug for hjælp. Og den hjælp vil jeg gerne se, om jeg kan tilbyde dig, så du finder mening og kan mærke din betydning i livet, som det er. 

Tillid og samarbejde

Når man vælger at søge professionel hjælp, er det vigtigt at vælge en psykolog, der er veluddannet og har stor erfaring. Lige så væsentligt er tillid og god menneskelig kemi.

Samarbejdet mellem os, er derfor helt centralt. Samtalerne skal være  meningsfulde og hjælpe dig, uanset hvem du er, og hvad der bringer dig til at kontakte mig.

Hvis du vil læse mere om mig, så klik HER.

 

AKTUELT Ledige pladser i egenterapigruppe for fagpersoner, start d. 30. maj 2020 klik HER

I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vil jeg i den kommende tid sørge for mulighed for samtaler over video – se https://www.dp.dk/covid-19-snart-kan-du-gaa-til-psykolog-paa-video-gennem-sundhed-dk/